Actieve hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting

Thema
Afvalwaterzuivering, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Het verwerken van zuiveringsslib brengt hoge kosten met zich mee. Het rendement van vergisting van zuiveringsslib kan worden verhoogd en de kosten van ontwatering, opslag en slibverbranding kunnen worden verlaagd, indien het zuiveringsslib wordt voorbehandeld door middel van een slibontsluitingstechnologie. Uit literatuur zijn er vele technologieën onderzocht variërend van fysische voorbehandelingstechnieken zoals thermische slibontsluiting, cavitatie en mechanische technologieën tot chemische voorbehandelingstechnieken met zuur of loog. Deze technologieën laten zien dat voorbehandeling van slib de biogasproductie verhoogt en de hoeveelheid af te voeren slib vermindert. Echter, er zijn nadelen zoals een hoog energieverbruik, benodigde chemicaliën en ongewenste scaling.
Het voordeel van actieve hydrodynamische cavitatie is dat het energetisch voordeliger is dan akoestische en passieve hydrodynamische cavitatie. Verder is het zeer geschikt voor opschaling tot elk gewenst debiet.

Resultaten

Bij verkenning van het juiste werkgebied van actieve hydrodynamische cavitatie op secundair slib zijn verschillende instellingen gevonden die de methaanproductie verhogen. We verwachten een verhoging van 10% in methaanproductie mogelijk is. Het cavitatie werkgebied is nog niet geheel vastgesteld, dus nieuwe instellingen kunnen mogelijk in een groter effect resulteren
De energiekosten voor VibroCav tool, die actieve hydrodynamische cavitatie toepast, zijn laag (volgens WhirlWind: 2kw/m3), en dat maakt deze tool erg interessant als alternatief voor passieve cavitatie voor slibdestructie.

TKI water technologie eindrapportage voor project hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting

Start van het Onderzoek
Oktober 2013

Einde van het Onderzoek
April 2017

Onderzoeker(s)
- Albert Stoop (Whirlwind International)
- Tom Bakker (Whirlwind International)
- Paul Weij (DSBV)
- Tessa van der Brand (KWR)

Organisatie(s)

- Whirlwind international
- Delfluent Services B.V.
- KWR Watercycle Research Institute

Documenten

Eindrapport-vibrocav.pdf

Links

http://www.tkiwatertechnologie.nl/project/hydrodynamische-cavitatie-voor-effectieve-slibontsluiting/

Contact
Albert Stoop
[email protected]