Verbeterde fosfaatverwijdering en slibontwatering AWZI Harnaschpolder

Thema
Afvalwaterzuivering, Energiefabriek, Energie- & Grondstoffenfabriek, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Op AWZI Harnaschpolder wordt fosfaat biologisch verwijderd door zogenaamde fosfaat accumulerende bacteriën. Deze bacteriën slaan fosfaat op onder aerobe opstandheden. In de anaerobe gisting komt dit fosfaat grotendeels weer vrij. In dit onderzoek wordt onderzocht of dit fosfaat kan worden verwijderd in de sliblijn door magnesiumhydroxide te doseren. Het fosfaat reageert hiermee tot struviet (MagnesiumAmmoniumFosfaat). Het onderzoek vindt op volledige schaalgrootte plaats, waardoor goed inzicht kan worden verkregen in de effecten van de dosering van magnesiumhydroxide. De belangrijkste effecten die optreden zijn, een efficiëntere fosfaatverwijdering in de waterlijn en een verbetering van de ontwaterbaarheid van het zuiveringslib.

Resultaten

Het eerste jaar van testen laat de volgende resultaten zien:
- De hoeveelheid fosfaat in het centraat van de slibontwatering bevat een verwaarloosbare hoeveelheid fosfaat. Hierdoor wordt de totale fosfaatbelasting van de waterlijn met circa 25% verminderd.
- Er is circa 50% minder ijzerzout nodig om de fosfaateisen voor het effluent te behalen.
- De ontwaterbaarheid van het slib verbetert: het drogestofgehalte verbetert met circa 2% drogestof. Daarnaast is tevens circa 20% minder polymeer nodig.
- Door de dosering van magnesiumhydroxide verbetert het primaire energieverbruik van de fosfaatverwijdering en slibverwerking (gisting, ontwatering, transport en slibverbranding) met circa 35%.

Start van het Onderzoek
Juli 2015

Einde van het Onderzoek
December 2017

Onderzoeker(s)
- Mirabella Mulder
- Paul Weij
- Richard Bonte

Organisatie(s)

- Delfluent Services BV
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Mirabella Mulder Waste Water Management

Contact
Mirabella Mulder
[email protected]