Electrocoagulatie met EColoRO

Thema
Afvalwaterzuivering, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Samen met EColoRO is verkennend onderzoek uitgevoerd op de AWZI Harnaschpolder. Het doel was om te kijken of elektrocoagulatie (EColoRO) van ruw afvalwater mogelijk is. Met elektrocoagulatie moeten er geen coagulanten gedoseerd worden omdat de benodigde ionen loskomen van de elektroden wanneer er een elektrische stroom doorheen loopt (een ijzer- en een aluminium-elektrode als kathode of anode). De testen zijn uitgevoerd met 10 Volt en 0,5 Ampère. Bij de eerste test werd een ijzer-elektrode gebruikt als anode en bij de tweede test een aluminium elektrode.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn positief. Na ongeveer 8 minuten ontstaan er duidelijke vlokken in het water (zie foto). Het CZV-gehalte daalde van 359 mg/l naar 130 mg/l en het totaal fosfaat van 7 mg/l naar 0,2 mg/l. Tussen de twee geteste elektroden (ijzer en aluminium) was er weinig verschil, de vlokken met ijzer waren wel wat beter van kwaliteit. Na ± 20 minuten was bij beide testen het water kraakhelder.

Start van het Onderzoek
December 2016

Einde van het Onderzoek
December 2016

Onderzoeker(s)
- Tessa Steenbakker
- Marc Freyaerts
- Stefan Schot
- Han van de Griek

Organisatie(s)

- Evides Industriewater
- EColoRO

Contact
Han van de Griek
[email protected]