Wonderlijke slibetende wormpjes ontrafeld

Thema
Afvalwaterzuivering, Grondstoffenfabriek

Samenvatting
Om de limiterende factoren van hydrolyse en de waarde van afvalwater te vergroten, is het enzyfor project gestart. EnzyFOR staat voor Enhanced Enzymatic Anaerobic Fermentation of Organic Residues wat vertaald neerkomt op de enzymatische verbetering van anaerobe fermentatie van organische residuen. Het doel van het EnzyFOR project is om de valorisatie van afvalstromen, zoals landbouw en huishoudelijk afvalstromen, te vergroten met behulp van enzymen. Op deze manier kunnen vluchtige vetzuren geproduceerd worden van het complexe organische materiaal in het afvalwater.

Vluchtige vetzuren zijn belangrijke grondstoffen voor biochemische processen waarvan biogas het minst waardevol is in termen van marktprijs en milieu effecten. Om de hydrolyse snelheid en bereik te onderzoeken, word de efficiënte slib afbrekende worm T. Tubifex gebruikt als onderzoeksplatform. Dit onderzoek richt zich op het vinden van worm-geproduceerde enzymen om slib hydrolyse te verbeteren.

Resultaten

De aquatische worm, T. Tubifex breekt actiefslib efficiënt af. Slibafbraak van 40% kan behaald worden in 3 tot 4 dagen. Dit in tegenstelling tot anaerobe vergisting dat 30 dagen nodig heeft om een vergelijkbare slibafbraak te behalen. Opmerkelijk genoeg kan in totaal 50 tot 60% slibafbraak behaald worden wanneer wormgepredeerd slib anaeroob vergist wordt. Dit laat zien dat het huidige slib reductie systeem met 10 tot 20% extra slibafbraak verbeterd kan worden.

Aquatische wormen consumeren overwegend de eiwit fractie in het slib. Inwendige bacteriën en de wormen zelf breken de eiwitten in synergie af. Waarvan ongeveer 60% van de enzymatische eiwit afbraak is geassocieerd met de aquatische wormen zelf. Een kleine verhoging van eiwit afbrekende enzymen is te zien na slibpredatie. Het blijft echter onbekend wie, de wormen of hun bacteriën, deze eiwit afbrekende enzymen maakt omdat de bacteriële populatie na predatie veranderd en gerelateerd is aan eiwit afbraak.

Start van het Onderzoek
Januari 2012

Einde van het Onderzoek
Januari 2016

Onderzoeker(s)
- Steef de Valk (TU Delft)
- Ahmad Khadem (WUR)
- Merle de Kreuk (TU Delft)
- Jules van Lier (TU Delft)

Organisatie(s)

- TU Delft
- WUR
- Delfluent Services B.V.
- DSM
- Tauw B.V.
- STW
- STOWA
- Royal Cosun

Documenten

de_Valk_et_al.-2016-Physical_and_biochemical_changes_in_sludge_upon_Tubifex_tubifex_predation.pdf
de_Valk_et_al.-2017-Unravelling_the_protein_preference_of_aquatic_worms_during_waste_activated_sludg.pdf

Links

http://www.citg.tudelft.nl/nl/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/secties/sanitary-engineering/staff/steef-de-valk/enhanced-enzymatic-anaerobic-fermentation-of-organic-residues-enzyfor/

http://www.citg.tudelft.nl/en/research/stories-of-science/water

Contact

[email protected]