Onder spanning: Water zuiveren met elektriciteit

Thema
Energie- & Grondstoffenfabriek, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Bij elektrocoagulatie worden ijzeren platen onder spanning gezet, waardoor het ijzer oplost. De lading van de verontreiniging wordt geneutraliseerd door het opgeloste ijzer waardoor de deeltjes gaan klonteren en uiteindelijk bezinken. Hiermee kan het als vervanging dienen voor het doseren van vloeibare ijzer(III)chloride, dat veiligheidsrisico’s met zich mee brengt en een hoge CO2 voetafdruk heeft. De elektrocoagulatie stap verwijdert onder andere CZV, bacteriën, metalen en nutriënten.
De elektrocoagulatie stap zal nog verder geoptimaliseerd worden, en er worden diverse strategieën getest om grondstoffen terug te winnen uit het gevormde elektrocoagulatie slib.

Resultaten

Eerst zal het systeem verder geoptimaliseerd worden, zodat het geproduceerde effluent als influent kan dienen voor de vervolgstap nanofiltratie. Daarnaast zal de CO2 footprint en elektriciteitsverbruik bepaald worden.

Start van het Onderzoek
Februari 2019

Einde van het Onderzoek
December 2020

Onderzoeker(s)
- Paula van den Brink Project leader NEREUS, Evides Industriewater
- Han van de Griek Process engineer Evides Industriewater
- Nora van Zon Intern Avans University of applied sciences

Organisatie(s)

- Evides Industriewater
- Gemeente Rotterdam
- Avans Hogeschool voor toegepaste wetenschappen

Links

https://www.evidesindustriewater.nl/nereus/
https://www.vlakwa.be/projecten/demonstratieprojecten

Contact
Paula van den Brink
[email protected]