Wc papier vervangt chemicaliën

Thema
Innovatie / nieuwe technieken, Grondstoffenfabriek

Samenvatting
Binnen het Interreg2Seas project NEREUS (New Energy and Resources from Urban Sanitation) worden door Evides diverse technieken onderzocht voor terugwinning van grondstoffen (cellulose, nutrienten), water en energie uit huishoudelijk afvalwater. Eén van de teruggewonnen grondstoffen is het cellulose uit toiletpapier, dat met een fijnzeef uit het afvalwater wordt gehaald. Cellulose is slecht afbreekbaar in de biologische zuivering, maar met enzymen kan het cellulose afgebroken worden tot kleinere suikers zodat het weer beschikbaar is voor de bacteriën in de zuivering. Het afgebroken cellulose kan als vervanging dienen voor de koolstof-bron die op sommige zuiveringen wordt ingekocht. Hiermee kan bespaard worden op kosten en CO2 footprint.

Binnen NEREUS wordt de enzymatische omzetting van cellulose onderzocht. In de Delft Blue Innovations onderzoekshal op RWZI Harnaschpolder wordt zeefgoed gewonnen en omgezet. In bekerglastesten zijn enzymen van verschillende leveranciers getest op omzettingsrendement en daaruit is een enzym geselecteerd. In de continue pilot installatie van 200 liter haalt het geselecteerde enzym hetzelfde omzettingsrendement en de geproduceerde koolstof-bron werkt minstens net zo goed als de commercieel verkrijgbare koolstof-bron.

Resultaten

Op dit moment wordt hard gewerkt aan optimalisaties op het gebied van substraatdosering, enzymdosering, pH en temperatuur. Ook bekijken we de stabiliteit van het zeefgoed en de geproduceerde koolstof-bron, en dit ziet er goed uit. Als we de business case sluitend krijgen zullen we dit proces op AWZI Schiphol implementeren. Een mooi voorbeeld van hoe innovaties kunnen helpen om onze CO2 footprint te verlagen!

Start van het Onderzoek
Februari 2019

Einde van het Onderzoek
Juni 2021

Onderzoeker(s)
Han van de Griek Process Engineer Evides Industriewater
Salah Alzuhairy Process Engineer Evides Industriewater
Paula van den Brink Projectleider NEREUS, Evides Industriewater

Organisatie(s)

- Evides Industriewater
- Gemeente Rotterdam
- Hoogheemraadschap van Delfland 
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
- Waterschap Hollandse Delta

Links

https://www.evidesindustriewater.nl/nereus
https://www.nereus-project.eu/about/

Contact
Paula van den Brink
[email protected]