Hebben sulfaat reducerende bacteriën koudwatervrees?

Thema
Afvalwaterzuivering

Samenvatting
Sulfaat reducerende bacteriën (SRB) zijn van nature aanwezig en actief in afvalwaterzuiveringen. Het blijkt dat SRB ook ten voordele ingezet kunnen worden, onder andere om slibproductie te reduceren. In dit onderzoek wordt onderzocht of SRB actief kunnen zijn bij lage temperaturen wanneer de tank wordt gevoed met echt afvalwater en limiterende sulfaat vrachten.

Resultaten

SRB zijn zeer actief bij lage temperaturen (12°C). De matrix van het afvalwater op RWZI Harnaschpolder bleek niet toxisch voor de SRB. De mate van SRB activiteit in de pilot nam gedurende de bedrijfsvoering toe, ondanks de verlaging van temperatuur en limiterende sulfaat vrachten.

Start van het Onderzoek
Augustus 2014

Einde van het Onderzoek
Juni 2016

Onderzoeker(s)
- Tessa van den Brand
- Paul Weij
- Jan Sipma

Organisatie(s)

- Delfluent Services BV
- KWR
- Paques

Contact
Tessa van den Brand (KWR)
[email protected]